Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Α&Υ

Εκπαίδευση Αντιπροσώπων της Επιτροπής Ασφάλειας & Υγείας- 16 Σεπτεμβρίου 2022

Εκπαίδευση Αντιπροσώπων της Επιτροπής Ασφάλειας & Υγείας

Group 1 – Webinar: 16 Σεπτεμβίου 2022

Group 2 – Δια ζώσης: 21 Νοεμβρίου 2022

Στις 2 Απριλίου 2021 εγκρίθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 23/4/2021 τέθηκαν σε εφαρμογή οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας κι υγείας στην εργασία, Κ.Δ.Π. 158/2021.

Ο κάθε εργοδότης καλείται να καταρτίσει το προσωπικό της επιχείρησης που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας & υγείας και πιο συγκεκριμένα τα μέλη (Αντιπρόσωποι Ασφάλειας & Υγείας) της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας ώστε να καλυφθεί η νομοθετική απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 17(3) Κ.Δ.Π 158/2021.

Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση των Αντιπροσώπων Ασφάλειας & Υγείας θα βοηθήσει:

  1. Συμμόρφωση με τις Νομοθετικές Απαιτήσεις
  2. Κατανόηση αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας όλων των εργοδοτουμένων στον χώρο εργασίας και στην επιχείρησή,
  3. στην βελτίωση της αποδοτικότητας
  4. στη διατήρηση μιας καλής θέσης της επιχείρησης στο χώρο και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Εάν ενδιαφέρεστε για το πιο πάνω σεμινάριο, επικοινωνήστε μαζί μας