Εκπαίδευση Υπεύθυνων Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – 11 Νοεμβρίου 2022

Εκπαίδευση Υπεύθυνων Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Δια Ζώσης 

11, 13, & 10 Νοεμβρίου 2022

Μέρος Α: Πρακτική Εφαρμογή Προτύπου ISO 9001:2015

Μέρος Β: Καθορισμός δεικτών (KPI’S)

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 όπως και όλα τα Συστήματα Διαχείρισης, έχουν ως βασική απαίτηση την δέσμευση της διοίκησης και την εμπλοκή όλων των εργαζομένων.

Σκοπός λοιπόν του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να στηρίξει τα άτομα αυτά εμβαθύνοντας με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ανάπτυξης,ελέγχου, επίβλεψης, επιτήρησης και βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης ενός οργανισμού με βάση το πρότυπο ISO 9001.

Επιπλέον, παρέχεται η απαραίτητη εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορέσει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας να παρακολουθήσει την απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης γίνεται καθορισμός των KPI’s ανά κρίσιμη διεργασία.

Εάν ενδιαφέρεστε για το πιο πάνω σεμινάριο, επικοινωνήστε μαζί μας