Εστιατόρια & Επιχειρήσεις Εστιασης – Μέτρα για την επόμενη μέρα

Q9: Πως μπορώ να είμαι προετοιμασμένος ώστε σε ανάλογη κατάσταση κρίσης να έχω εναλλακτικό σχεδιασμό λειτουργίας της επιχείρησής μου;

Η απάντηση βρίσκεται στο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan). Μέσα από το πλάνο αυτό, η επιχείρηση μπορεί όχι μόνο να εκτιμήσει/ προβλέψει κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν αλλά να καθορίσει και μέτρα πρόληψης, πλάνο διαχείρισης όπως επίσης και πλάνο ανάκτησης (disaster recovery plan). Παρόλο που ο ιός αυτός ήταν κάτι τελείως άγνωστο για όλους μας, οι επιχειρήσεις που είχαν το πλάνο αυτό αποδεδειγμένα διαχειρίστηκαν με μεγαλύτερη επιτυχία και ετοιμότητα την κατάσταση αυτή και μπόρεσαν να συνεχίσουν την λειτουργία τους με εναλλακτικούς τρόπους/ λύσεις.