Εστιατόρια & Επιχειρήσεις Εστιασης – Μέτρα για την επόμενη μέρα

Q2: Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υγιεινή των εργαζομένων μας;

Όπως έχει επιστημονικά αποδειχτεί, ο Covid-19 είναι ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο και όχι μόνο. Συνεπώς η τήρηση των κανόνων υγιεινής από τους εργαζομένους είναι τεράστιας σημασίας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια ομαλή λειτουργία, χωρίς επιμολύνσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση η υγιεινή των εργαζομένων μας δεν μας αφορά μόνο τις ώρες που βρίσκονται στην εργασία, αλλά και μετά την εργασία. Βασικά θέματα προσωπικής υγιεινής αποτελούν η υγιεινή και το σωστό πλύσιμο των χεριών, η σωστή χρήση γαντιών, η γενικότερη καθαριότητα και περιποίηση (μαλλιά, νύχια, μούσια, στόμα κτλ), αλλά πλέον και η αποφυγή κυκλοφορίας σε κλειστούς χώρους με μεγάλο συνωστισμό.

Η σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων μας θα βοηθήσει πολύ στην εφαρμογή των μέτρων αυτών.