Εστιατόρια & Επιχειρήσεις Εστιασης – Μέτρα για την επόμενη μέρα

 Q5: Τι μέτρα ασφάλειας τροφίμων θα πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις?

Οι έλεγχοι που σχετίζονται με τα τρόφιμα παραμένουν ως έχουν, βάση του σχεδίου HACCP που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση, προστατεύοντας τα έτσι από οποιοδήποτε μικροοργανισμό. Μην παρασυρόμαστε θεωρώντας ότι  ο Covid-19 έχει εξαφανίσει όλους τους υπόλοιπους παθογόνους μικροοργανισμούς (σαλμονέλα, λιστέρια, σταφυλόκοκκο κτλ).

Ωστόσο, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να παραμένουν ενήμερες από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, σχετικά με επιπλέον μέτρα που προτείνονται και φυσικά να εφαρμόζουν αποτελεσματικά όλες τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης.