Εστιατόρια & Επιχειρήσεις Εστιασης – Μέτρα για την επόμενη μέρα

Q6: Τι διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να εφαρμόσουμε?

Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων και του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι συχνότερη απ’ ότι συνηθίσαμε μέχρι σήμερα και να γίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του Υπουργείου Υγείας. Για να πετύχουμε την επιθυμητή απολύμανση, ο Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), έχει εκδώσει λίστα με τα κατάλληλα βιοκτόνα, τα οποία θα πρέπει να περιέχονται στα σκευάσματα που προμηθευόμαστε. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε σωστά ενημερωμένοι και να προμηθευόμαστε μόνο εγκεκριμένα καθαριστικά προϊόντα.

Όσον αφορά τον καθαρισμό των σκευών, το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων με την χρήση των κατάλληλων σαπουνιών και απορρυπαντικών πιάτων, θεωρείται ότι μπορεί να βλάψει την επιφάνεια του ιού και να τον καταστήσει ανενεργό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία 60 °C ή υψηλότερη.