Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας– Μάιος 2021

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στα πλαίσια του προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027, έχει ανακοινώσει το Σχέδιο Χορηγιών για την «Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» – Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας  (Νεανική -Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) ανοίγει στις  17 Μαίου 2021 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. με σκοπό την υποβολή ώριμων προτάσεων.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν:

 • Νέοι από 18 έως 29 ετών
 • Άντρες από 30 μέχρι 50 ετών 
 • Γυναίκες από 30 μέχρι 55 ετών 

που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους τομείς της Μεταποίησης, Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shop). 

Αφορά αποκλειστικά νέες επιχειρήσεις, οι οποίες προτίθενται να επενδύσουν στα εξής:

 • Κτίρια – Ανέγερση ή/και Επέκταση κτηρίων
 • Κτίρια – Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση κτηρίων
 • Κτίρια – Αγορά κτιρίων 
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα – για την διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων
 • Προβολή- Προώθηση
 • Άλλα Έξοδα – Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών

*Σημειώνεται ότι Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, δεν είναι επιλέξιμες. 

 

Ποσοστό Επιδότησης:    

 • Νέοι από 18 έως 29 ετών  –  70% ποσοστό επιδότησης 
 • Άντρες από 30 μέχρι 50 ετών και γυναίκες από 30 μέχρι 55 ετών60% ποσοστό επιδότησης 

 

Ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε πρότασης: 120.000

Ελάχιστο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε πρότασης: 10.000

 

Οι προτάσεις που τελικά θα ενταχθούν στο Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικότητας (Νεανικής- Γυναικείας) θα είναι αυτές που θα εξασφαλίζουν τουλάχιστον εξήντα πέντε (65) μονάδες. Τονίζεται ότι, στο Σχέδιο θα ενταχθούν επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής.  


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξεμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης, μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο, ή απευθείας από την ομάδα συμβούλων της Mindthegap.

 

Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας