Σχέδιο Χορηγιών για δημιουργία, εκσυγχρονισμό & ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Σχέδιο Χορηγιών – Μάρτιος 2022

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει το Σχέδιο Χορηγιών για την δημιουργία, εκσυγχρονισμό & ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης και εμπορίαε γεωργικών προϊόντων

Το Υπουργείο αναμένεται να δέχεται αιτήσεις από τις 01 Μαρτίου 2021 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 24 Ιουνίου 2022, με σκοπό την υποβολή ώριμων προτάσεων.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν τόσο νέες όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις του Μεταποιητικού Τομέα ή άλλων στοχευμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες προτίθενται να επενδύσουν στα εξής:

  • Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών
  • Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός
  • Δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης
  • Μεταφορικά Μέσα – για την διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων
  • Γενικά Έξοδα 

Ποσοστό Επιδότησης:    

  • 40% των επιλέξιμων δαπανών (με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €500.000)
  • 50% των επιλέξιμων δαπανών (με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €200.000)
  • 60% των επιλέξιμων δαπανών (πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές)
  • 65% των επιλέξιμων δαπανών (επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε πυρόπληκτες περιοχές)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας και τις επιλέξεμες δαπάνες, μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο, ή απευθείας από την ομάδα συμβούλων της Mindthegap.

 

Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας