Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων 2022

Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων 2022

Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης  Επιχειρήσεων 2022

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοίνωσε την έγκριση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων το οποίο θα προκηρυχθεί με 3 προσκλήσεις:

  • Οκτώβριο 2022
  • Ιανουάριο 2023 – Εκτάκτως
  • Β Εξάμηνο του 2024

Tο Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων (2022), στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν:

  • υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου)
  • νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

 

Ένταση χορηγίας: 50%  , σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές: 60%

Ανώτατο ποσό χορηγίας: €50.000 , σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές: €60.000

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  1. Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση 
  2. Λογισμικά “Off the shelf” που παράγoνται για τη μαζική αγορά
  3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής
  4. Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής (πχ εφαρμογή και πιστοποίηση με ISO 27001, δαπάνες συμβούλων κλπ)

Οι αιτήσεις/ προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://fundingapps.mcit.gov.cy κατά την περίοδο υποβολής προτάσεων που θα καθοριστεί με σχετική ανακοίνωση του ΥΕΕΒ τις προσεχείς εβδομάδες, γι αυτό προϋποθέτει οι εταιρείες να διαθέτουν λογαριασμό στη διαδικτυακή πύλη ΑΡΙΑΔΝΗ

Τονίζεται ότι, η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση επικοινωνήστε με τους συμβούλους της Mindthegap!

 

Σχετικό Ενημερωτικό 

 

Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας