Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα – Μέτρα για την επόμενη μέρα

Q10: Πως μπορούμε να προγραμματίσουμε και να βάλουμε σε εφαρμογή όλα τα πιο πάνω;

Οι ομάδες της Mindthegap και της PolykarpouHRD έχουν μεριμνήσει στον σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων Κατάρτισης καλύπτοντας μεγάλο φάσμα των μέτρων που πρέπει να εφαρμόσει μια επιχείρηση της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας ώστε να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στην πρόκληση αυτή.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι μας είναι στην διάθεσή σας, ώστε να σας βοηθήσουν να:

  • Ετοιμάσετε πολιτικές διαχείρισης του προσωπικού και να ενταχθείτε στα σχετικά Σχέδια Στήριξης
  • Καταγράψετε Σχέδια Δράσης, διαδικασίες και εγχειρίδια με σκοπό την βέλτιστη συμμόρφωση και ετοιμότητα ανταπόκρισης.
  • Ετοιμάσετε πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας, ώστε οποιαδήποτε κρίση να σας βρίσκει σε μεγάλο βαθμό ‘’έτοιμους’’ να την διαχειριστείτε.