Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα – Μέτρα για την επόμενη μέρα

Q2: Πώς θα πρέπει να χειριστούμε το προσωπικό μας με την άρση των μέτρων;

Αρχικά θα πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν το αίσθημα της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια σειρά από μέτρα ‘’from day 1’’.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου θα πρέπει να γίνει μια διερεύνηση κατά πόσο αυτοί ή πρόσωπο από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον έχουν νοσήσει ή έχουν συμπτώματα, με σκοπό να μην αποτελέσει κανένας κίνδυνο μετάδοσης του ιού εντός του χώρου του Ξενοδοχείου.

Καθώς ο Covid-19 είναι ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο και όχι μόνο, η τήρηση των κανόνων υγιεινής από τους εργαζομένους είναι τεράστιας σημασίας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια ομαλή λειτουργία, χωρίς επιμολύνσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση η υγιεινή των εργαζομένων μας δεν μας αφορά μόνο τις ώρες που βρίσκονται στην εργασία, αλλά και μετά την εργασία. Βασικά θέματα προσωπικής υγιεινής αποτελούν η υγιεινή και το σωστό πλύσιμο των χεριών, η σωστή χρήση γαντιών, η γενικότερη καθαριότητα και περιποίηση (μαλλιά, νύχια, μούσια, στόμα κτλ), αλλά πλέον και η αποφυγή κυκλοφορίας σε κλειστούς χώρους με μεγάλο συνωστισμό.

Η σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων μας, θα βοηθήσει πολύ στην εφαρμογή των μέτρων αυτών. Αν δεν μπορείτε εσείς να το κάνετε, δώστε τον ρόλο αυτό στους ειδικούς.

Όσον αφορά τα άτομα που ενδεχομένως να είχατε συμφωνήσει να έρθουν για εργασία από το εξωτερικό, είτε στα πλαίσια εποχικής σύμβασης είτε στα πλαίσια της πρακτικής τους εξάσκησης, δυστυχώς εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Η άφιξη τους στην Κύπρο για εργασία θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τα αρμόδια Υπουργεία όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Ως εκ τούτου, εάν η άφιξη τους κριθεί εφικτή τότε ακολουθούμε την ίδια διαδικασία λήψης ιστορικού, ενημέρωσης για ατομική υγιεινή και εκπαίδευσης όπως θα εφαρμόσουμε με τους υπόλοιπους εργαζομένους.

Στόχος πρέπει να είναι κανένας εργαζόμενος να μην ξεκινάει την εργασία του χωρίς να περάσει από την απαραίτητη διερεύνηση και εισαγωγική εκπαίδευση.  Φαινόμενα έναρξης εργασίας χωρίς πιστοποιητικό Υγείας (για όσους νομοθετικά είναι υποχρεωτικό), θα πρέπει να εξαλειφθούν, ειδικότερα τώρα.