Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα – Μέτρα για την επόμενη μέρα

Q4: Θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία καθαρισμού δωματίων και κοινόχρηστων χώρων;

Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων της επιχείρησης είναι εξίσου ένα από τα πιο καίρια θέματα στην πρόληψη μετάδοσης του ιού. Όσο καλά καταγεγραμμένες διαδικασίες και αν έχουμε για το Τμήμα Οροφοκομείας, θα πρέπει να γίνει μια ανασκόπηση και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

  • Διαχείριση του ιματισμού/λινών -τρόπος συλλογής, πλυσίματος, συχνότητα κτλ.
  • Υλοποίηση περιοδικών απολυμάνσεων από εξωτερικά συνεργεία, έστω και αν δεν έχουμε υποψία ή επιβεβαίωση κρούσματος.
  • Προμήθεια και χρήση καταλληλότερων ΜΑΠ (μέσων ατομικής προστασίας), καθώς η έκθεση στον ιό από τα άτομα του τμήματος είναι μεγάλη.
  • Ατομική Υγιεινή εργαζομένων τμήματος
  • Διαχείριση απορριμμάτων εντός αλλά και εκτός του ξενοδοχείου
  • Αύξηση της συχνότητας καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων και του εξοπλισμού και υλοποίηση σύμφωνα με τις ενδείξεις του Υπουργείου Υγείας. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε σωστά ενημερωμένοι και να προμηθευόμαστε μόνο εγκεκριμένα καθαριστικά προϊόντα.