Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα – Μέτρα για την επόμενη μέρα

Q8: Πως θα κάνουμε τους εν δυνάμει πελάτες μας να νιώσουν το αίσθημα ασφάλειας και να μας εμπιστευτούν;

Η Διοικητική Ομάδα σε συνεργασία με τους ειδικούς θα πρέπει να καθορίσει ένα Πλάνο Προώθησης/ Προβολής των μέτρων που έχει σχεδιάσει η επιχείρηση να εφαρμόσει, με βάση τα όσα περιεγράφηκαν πιο πάνω.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι κάτι ορατό και πολύ σοβαρό, οπότε αν διαπιστωθεί από τους πελάτες στην πορεία ότι τα μέτρα δεν βρίσκουν πραγματική εφαρμογή και ότι ήταν απλά ένα ‘Marketing trick’, τότε θα βρείτε μεγάλο μπελά, τα παράπονα θα είναι πολλά και μη διαχειρίσιμα.

Συνεπώς, συμβουλή μας είναι πάντα να προβάλλουμε την αλήθεια μας με τρόπο δημιουργικό και καινοτόμο.