Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων 2022

Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων 2022

Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης  Επιχειρήσεων 2022   Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοίνωσε την έγκριση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων το οποίο θα προκηρυχθεί με 3 προσκλήσεις: Οκτώβριο 2022 Ιανουάριο 2023 - Εκτάκτως Β Εξάμηνο του 2024 Tο Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων (2022), στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.   Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν: υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.   Ένταση χορηγίας: 50%  , σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές: 60% Ανώτατο ποσό χορηγίας: €50.000 , σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές: €60.000   Επιλέξιμες Δαπάνες: Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση  Λογισμικά “Off the shelf” που παράγoνται για τη μαζική αγορά Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής Άλλες δαπάνες...

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»

Scheme for upgrading Traditional restaurants, taverns and shops that sell traditional food products

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»   The Scheme for upgrading Traditional Restaurants taverns and shops aims to help: existing restaurants and taverns, that provide Traditional Cyprus Food  existing restaurants and taverns within Hotels, that provide Traditional Cyprus Food  existing or new shops that sell traditional Cyprus Food Products to improve the quality of food products and services **Catering Venues are not eligible in the scheme   In order for a company to participate in the specific Funding Scheme, the following criteria are mandatory:  A valid operation license should be established by the relevant authorities The menu should be exclusively based in Cyprus gastronomy   The intensity of the subsidy is: 75 % of acceptable expenses (for businesses located in mountainous areas) 65 % of acceptable expenses (for businesses located in rural areas) 50% of acceptable expenses (for businesses located in all...

Scheme for the Introduction of an Environmental Management System (EMAS)

Scheme for the Introduction of Environmental Management System (EMAS) in Organizations

Scheme for the Introduction of Environmental Management System (EMAS) 2022 The Environment Department of the Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment has announced the Scheme for the introduction of an Environmental Management System (EMAS) based on the provisions of the of the relevant Regulation 1221/2009/EC. The funding program aims to increase the environmental performance of organizations both in Public and Private Sector   Acceptable Expenses:  Consulting Services Expenses for the Development of an Environmental Management System according to the EMAS requirements   Maximum subsidy €2000 Verification/ Validation Expenses for the Inspection, verification and validation of the implemented Environmental Management System Maximum subsidy €500 The same amount of €500, is provided for upgrading your EMS from ISO 14001 to EMAS.   The intensity of the fund is 70% of the acceptable expenses. For more information you can check our Newsletter or contact one of our expert consultants.    Source: Department of Environment ...

Σχέδιο Χορηγιών για δημιουργία, εκσυγχρονισμό & ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Σχέδιο Χορηγιών – Μάρτιος 2022 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει το Σχέδιο Χορηγιών για την δημιουργία, εκσυγχρονισμό & ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης και εμπορίαε γεωργικών προϊόντων Το Υπουργείο αναμένεται να δέχεται αιτήσεις από τις 01 Μαρτίου 2021 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 24 Ιουνίου 2022, με σκοπό την υποβολή ώριμων προτάσεων. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν τόσο νέες όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις του Μεταποιητικού Τομέα ή άλλων στοχευμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες προτίθενται να επενδύσουν στα εξής: Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός Δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης Μεταφορικά Μέσα – για την διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων Γενικά Έξοδα  Ποσοστό Επιδότησης:     40% των επιλέξιμων δαπανών (με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €500.000) 50% των επιλέξιμων δαπανών (με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €200.000) 60% των επιλέξιμων δαπανών (πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές) 65% των επιλέξιμων δαπανών (επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε πυρόπληκτες περιοχές) Περισσότερες πληροφορίες...

Digital Transformation

New Service- Quality Digital Transformation

Quality Digital Transformation We are happy to introduce our new service Quality Digital Transformation, that we are able to provide to our current or new clients.  As specialists in Management Systems’ Development, we are able to offer, in collaboration with specialized IT consultants, solutions that will help each company to move to a digital environment. The solutions concern a company’s processes as well as its Management Systems based on any ISO standard (9001, 22000, 45001, 14001, 27001 etc.) and not only. In other words, it can concern the overall organization of a company without necessarily applying a standard or having to be certified. The know-how and experience of Mind The Gap’s consultants in combination with the special knowledge and experience of the IT Consultants lead to the creation / development of the ideal solution for each company. For more information about the Quality Digital Transformation services contact our Mindthegap consultants or have a look in...

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας– Μάιος 2021 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στα πλαίσια του προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027, έχει ανακοινώσει το Σχέδιο Χορηγιών για την «Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» - Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας  (Νεανική -Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) ανοίγει στις  17 Μαίου 2021 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. με σκοπό την υποβολή ώριμων προτάσεων. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν: Νέοι από 18 έως 29 ετών Άντρες από 30 μέχρι 50 ετών  Γυναίκες από 30 μέχρι 55 ετών  που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους τομείς της Μεταποίησης, Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shop).  Αφορά αποκλειστικά νέες επιχειρήσεις, οι οποίες προτίθενται να επενδύσουν στα εξής: Κτίρια – Ανέγερση ή/και Επέκταση κτηρίων Κτίρια – Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση κτηρίων Κτίρια – Αγορά κτιρίων  Ειδικές Εγκαταστάσεις Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός Μεταφορικά Μέσα – για την διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων Προβολή- Προώθηση Άλλα Έξοδα – Κατ’ αποκοπή...

Σχέδιο Χορηγιών Μεταποιητικού Τομέα

Σχέδιο Χορηγιών «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των MME του μεταποιητικού τομέα»

Σχέδιο Χορηγιών - Ιανουάριος 2021 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει το Σχέδιο Χορηγιών για την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων». Το Σχέδιο Μεταποίησης αναμένεται να προκυρηχθεί στις 09 Φεβρουαρίου 2021 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, με σκοπό την υποβολή ώριμων προτάσεων. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν τόσο νέες όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις του Μεταποιητικού Τομέα ή άλλων στοχευμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες προτίθενται να επενδύσουν στα εξής: Κτήρια - Ανέγερση ή/και Επέκταση κτηρίων Κτήρια - Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση κτηρίων Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός Μεταφορικά Μέσα - για την διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων Άλλα Έξοδα - Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών Ποσοστό Επιδότησης:    60% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας και τις επιλέξεμες δαπάνες, μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο, ή απευθείας από την...

GDPR Seminar for E-shops

Autumn Training Program 2020 17 & 24 November Webinar Title: GDPR Training Program for E-SHOPS The General Regulation of European Union for the Personal Data Protection - GDPR (EU 2016/679) is very essential for  companies that active as e-shops,  as there is continuous management of data related to the identity of their customers (eg name, phone , email, Credit Card number, address etc). However, the establishment of a Privacy Policy  does not provide full compliance with the specific regulation.  As a result of the Covid-19 pandemic, the use of e-shops and online shopping has been dramatically increased. The risks for Personal Data breach are multiple and all businesses must comply urgently.  The purpose of the training program is for the participants to get the necessary knowledge about the current legal framework for the personal data protection in Cyprus and EU level, but also to get acquainted with the ways of compliance in their online store. If...

November 2020- Webinar ”Digital Marketing Performance Analysis”

Autumn Training Program 2020 03, 10, 17 & 24 November Webinar Title: Practices and Tools for Digital Marketing Performance Analysis, Gap Identification and Improvement Actions Digital Marketing is an integral part of Business Strategic Planning as it allows penetration into different channels and markets. On the one hand, big organisations all over the world, spend a lot of money promoting their products or services online. On the other hand, small companies that do not have the capital to invest on big advertisements and promotions, they try to do have a decent presence online. But have you ever wondered:  Which are the fields of the ''Digital Marketing'' How it can work for Small Companies  What's efficient and what's not What are the intended results How the results can be measured and improved In the light of the above concerns, the small business owners and executives need to be trained on how to measure, analyze and evaluate...

27 Οctober 2020- Webinar ”Legionella Awareness”

Autumn Training Program 2020 27 Οctober Webinar The purpose of the training program/seminar is to enhance the awareness of the participants about the hazard of legionella bacterium in the water systems. Participants will understand the basic principles of preventing the growth of legionella and how to assess and preventively manage these risks in accordance with the Health & Safety legal requirements as well as with International Standards. If you are interested in the seminar, contact us Description of the seminar Application Form ...