Εκπαίδευση Υπεύθυνων Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – 11 Νοεμβρίου 2022

Εκπαίδευση Υπεύθυνων Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Δια Ζώσης  11, 13, & 10 Νοεμβρίου 2022 Μέρος Α: Πρακτική Εφαρμογή Προτύπου ISO 9001:2015 Μέρος Β: Καθορισμός δεικτών (KPI'S) Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 όπως και όλα τα Συστήματα Διαχείρισης, έχουν ως βασική απαίτηση την δέσμευση της διοίκησης και την εμπλοκή όλων των εργαζομένων. Σκοπός λοιπόν του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να στηρίξει τα άτομα αυτά εμβαθύνοντας με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ανάπτυξης,ελέγχου, επίβλεψης, επιτήρησης και βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης ενός οργανισμού με βάση το πρότυπο ISO 9001. Επιπλέον, παρέχεται η απαραίτητη εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορέσει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας να παρακολουθήσει την απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης γίνεται καθορισμός των KPI’s ανά κρίσιμη διεργασία. Εάν ενδιαφέρεστε για το πιο πάνω σεμινάριο, επικοινωνήστε μαζί μας Περιγραφή σεμιναρίου Application Form  ...

Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Α&Υ

Εκπαίδευση Αντιπροσώπων της Επιτροπής Ασφάλειας & Υγείας- 16 Σεπτεμβρίου 2022

Εκπαίδευση Αντιπροσώπων της Επιτροπής Ασφάλειας & Υγείας Group 1 - Webinar: 16 Σεπτεμβίου 2022 Group 2 - Δια ζώσης: 21 Νοεμβρίου 2022 Στις 2 Απριλίου 2021 εγκρίθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 23/4/2021 τέθηκαν σε εφαρμογή οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας κι υγείας στην εργασία, Κ.Δ.Π. 158/2021. Ο κάθε εργοδότης καλείται να καταρτίσει το προσωπικό της επιχείρησης που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας & υγείας και πιο συγκεκριμένα τα μέλη (Αντιπρόσωποι Ασφάλειας & Υγείας) της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας ώστε να καλυφθεί η νομοθετική απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 17(3) Κ.Δ.Π 158/2021. Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση των Αντιπροσώπων Ασφάλειας & Υγείας θα βοηθήσει: Συμμόρφωση με τις Νομοθετικές Απαιτήσεις Κατανόηση αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας όλων των εργοδοτουμένων στον χώρο εργασίας και στην επιχείρησή, στην βελτίωση της αποδοτικότητας στη διατήρηση μιας καλής θέσης της επιχείρησης στο χώρο και στην...

Risk Management

Innovative Risk Management with Enriched NIST Methodology – 18 October 2022

Ιnnovative Risk Management with Enriched NIST Methodology Limassol 18 & 20 October 2022 Risk Management includes the formulation of the risks faced by a company, their analysis, their classification with rational criteria, the recording of the probability that the risks will occur, the analysis of the impact that will occur (in terms of customers, partners, staff, Institutional Frame, Reputation, etc.). This will lead the company to investigate precautionary measures to reduce either the likelihood or the consequences and risk management plans with a higher than an acceptable numerical limit. At the same time, it will assist the Company in the selection of countermeasures, which are compatible with the value of the resources they will protect, as well as in the prioritization of the implementation of these countermeasures. The specific Training is Ideal for: Business managers Managers with responsibilities in decision making related to the management of organizational or technological risks, such as indicative Directorates or Departments: Operation,...

Warehouse Management Certified Executive – 18 May 2022

Warehouse Management Certified Executive Webinar 18, 19, 25, 26, 31 May 2022 The specific training program is developed for individuals that want to improve their skills in the warehouse management processes. It provides the way the products and materials should be correctly managed, from the point of origin to the final consumer (point of consumption). This includes among others, the procedures of  purchasing, receiving, storage, picking and delivery. It also provides information about cost management and efficiency in the warehouse.  The ultimate goal of the program is the familiarization of the participants with the principles of modern and rational warehouse management, while a the techniques for their implementation are presented.  The training program is ideal for experienced or new warehouse executives or individuals that are interested in the field of warehouse management and logistics.  Opportunity for Certification Participants, in addition to the Certificate of Attendance they will receive at the end of the Training Program, they have the...

GDPR Compliance

GDPR Compliance in Cyprus Companies – 15 June 2022

GDPR – Requirements for Compliance in Cyprus Companies Webinar 15, 16, 17 of June 2022   The Office of  the Commissioner for Personal Data Protection, has already started random inspections in Cyprus Organisations, in order to identify their compliance level with the General  Data Protection Regulation (GDPR) -(ΕU 2016/679).  Many of the Cyprus Organisations still seem to be ”unready” for such an inspection. Our company, has organised this training program in order to help the organisations to understand the methodology they need to apply in order to be fully compliant with the GDPR.  The training program will be presented by a specialist in GDPR, who developed several GDPR compliance Management Systems in Cyprus and Greek Organisations. The purpose of the program is to provide participants with the necessary knowledge about the current legal framework for the protection of personal data (GDPR), which is applicable in European Union level. Additionally, the participants will receive the right tools, which will...

Certified DPO

DPO – Data Protection Officer Training & Certification -04 May 2022

DPO – Data Protection Officer Training & Certification Webinar 04, 05, 11, 12, 13 May 2022 The General Data Protection Regulation (GDPR), significantly increases the obligations of companies for the protection of personal data of both their customers and their employees. Various organisations depending on their nature or their activity, they are obliged to designate a DPO. In this context, companies should be aware of the role of the Data Protection Officer (DPO), and / or maintain an inhouse DPO position or cooperate with an external provider.  The purpose of our training program is to support these people (DPOs) by providing practical examples in the methods of control / supervision / monitoring of the measures that have been determined; and to provide them with the relevant knowledge to implement successfully inspections, so that the organisation will not be exposed to an incident, or even how to manage this incident.  Opportunity for Certification Participants, in addition to the...

Anti-money Laundering

Anti-Money Laundering and Financial Crime Compliance (AML) -04 May 2022

Anti-Money Laundering & Financial Crime Compliance (AML) Webinar 05, 05, 12, 18 May 2022 This seminar presents, analyzes and interprets the current legal framework for the prevention of money laundering and focuses on the obligations and responsibilities of legal entities and their employees regarding the measures they must apply for the collection of information and the exercise of supervision. The ultimate aim of the training program is to develop the knowledge, skills and attitudes of individuals working in accounting, law and other related field, on issues related to the Anti-Money Laundering and Financial Crime Compliance, in order to be able to implement the appropriate legislation that is now mandatory by European directive and state law.   Opportunity for Certification Participants, in addition to the Certificate of Attendance they will receive at the end of the Training Program, they are also getting prepared for the CySec exams, which are organized by an approved examination center. If you are interested...

Financial Advance Cysec

Financial Services Regulatory Framework: CySEC Advanced Level -05 March 2022

Financial Services Regulatory Framework: CySEC Advanced Level CySEC Exam Preparation Program Webinar 05, 12, 19, 26 March  & 02 April 2022 This seminar aims to prepare each candidate for the Basic and Advanced Level Exam of Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). By attending this seminar you can either decide to step into the Advanced level Exam or applying to the Basic Level first, since there is no requirement to pass the Basic Exam before passing the Advanced Exam. This course involves a series of lectures together with training tests and revision activities. Who is this course for? Those who wants to hold positions in all investment services functions in Cypriot Investment Firms Those who want to perform the investment services of reception and transmission of orders and execution of orders within a Cypriot Investment Firm. people who work or planned to work in a UCITS Management Company or a VCIC that manages UCITS people who...

Innovative Risk Management

Innovative Risk Management with Enriched NIST Methodology -15 March 2022

Innovative Risk Management with Enriched NIST Methodology Limassol 15 & 17 March 2022   Risk Management includes the formulation of the risks faced by a company, their analysis, their classification with rational criteria, the recording of the probability that the risks will occur, the analysis of the impact that will occur (in terms of customers, partners, staff, Institutional Frame, Reputation, etc.). This will lead the company to investigate precautionary measures to reduce either the likelihood or the consequences and risk management plans with a higher than an acceptable numerical limit. At the same time, it will assist the Company in the selection of countermeasures, which are compatible with the value of the resources they will protect, as well as in the prioritization of the implementation of these countermeasures. The specific Training is Ideal for: Business managers Managers with responsibilities in decision making related to the management of organizational or technological risks, such as indicative Directorates or Departments: Operation,...

Innovative Risk Management

Innovative Risk Management with Enriched NIST Methodology

Innovative Risk Management with Enriched NIST Methodology Limassol 19 & 23 November 2021   Risk Management includes the formulation of the risks faced by a company, their analysis, their classification with rational criteria, the recording of the probability that the risks will occur, the analysis of the impact that will occur (in terms of customers, partners, staff, Institutional Frame, Reputation, etc.). This will lead the company to investigate precautionary measures to reduce either the likelihood or the consequences and risk management plans with a higher than an acceptable numerical limit. At the same time, it will assist the Company in the selection of countermeasures, which are compatible with the value of the resources they will protect, as well as in the prioritization of the implementation of these countermeasures. The specific Training is Ideal for: Business managers Managers with responsibilities in decision making related to the management of organizational or technological risks, such as indicative Directorates or Departments: Operation,...