Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας- 2024

Το «Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας- 2024» (Νεανική – Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2024) στοχεύει στην πρόοδο, την στήριξη και την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενθαρρύνοντας κυρίως τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, να ενεργοποιηθούν και να δράσουν επιχειρηματικά στην διαρκώς μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κλάδους που αφορούν την μεταποίηση, την παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό. Η αξιοποίηση του σχεδίου δίνει την δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και των εμπειριών των νέων επιχειρηματιών, ανοίγοντας δρόμο στην ανάπλαση και υλοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Request for ISO Implementation Services

With our expert guidance, we will assist you at every stage of the process, from designing and implementing your QMS to ensuring compliance with ISO 9001:2015 requirements. Our goal is to help you achieve your desired certification while also improving your organization's overall performance.