Σχέδιο Χορηγιών Μεταποιητικού Τομέα

Σχέδιο Χορηγιών «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των MME του μεταποιητικού τομέα»

Σχέδιο Χορηγιών – Ιανουάριος 2021

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει το Σχέδιο Χορηγιών για την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων».

Το Σχέδιο Μεταποίησης αναμένεται να προκυρηχθεί στις 09 Φεβρουαρίου 2021 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, με σκοπό την υποβολή ώριμων προτάσεων.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν τόσο νέες όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις του Μεταποιητικού Τομέα ή άλλων στοχευμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες προτίθενται να επενδύσουν στα εξής:

  • Κτήρια – Ανέγερση ή/και Επέκταση κτηρίων
  • Κτήρια – Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση κτηρίων
  • Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά Μέσα – για την διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων
  • Άλλα Έξοδα – Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών

Ποσοστό Επιδότησης:    60% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας και τις επιλέξεμες δαπάνες, μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο, ή απευθείας από την ομάδα συμβούλων της Mindthegap.

 

Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας